Ekip la 2018-04-03T20:58:26+00:00

EKIP RE-VOLT LA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur accumsan libero eget purus ultricies eleifend.
Sed ex enim, bibendum ec. dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur accumsan libero eget purus ultricies
eleifend. Sed ex enim, bibendum eget vehicula nec.

MAARTEN BOUTE

Ko-fondatè ak Direktè Jeneral

Maarten gen plis pase de deseni  eksperyans kòm yon lidè nan telekominikasyon ak sèvis konsomatè. Li te pase pifò tan  nan karyè li ap devlope pwojè nan lòt sektè aktivite oswa nan mache emèjan yo – pi resamman an Ayiti, kote li te travay depi 2009 kòm PDG apresa prezidan nan Digicel Ayiti, pi gwo founisè telekominikasyon yo nan peyi a. Anplis wòl li nan Digicel, Maarten te ko-fonde  tou nan lane 2012 “sûrtab” , pi gwo manifakti nan  zafè tablèt elektwonik, nan  peyi d’Ayiti.

Distraksyon: Premye travay  plen tan Maarten se te bati bato nan yon faktori nan peyi Angletè.

DARRAGH DOLAN

Ko-fondatè ak Chèf Finans

Darragh se yon kontab kalifye ki pwospere nan anviwònman rapid. Li gen anpil eksperyans nan fòme ak ranfòse estrikti òganizasyonèl ak devlope estrateji komèsyal yo. Anvan li te ko-fondatè RE-VOLT, Darragh te travay pou Digicel, sûrtab, ak PricewaterhouseCoopers.

Distraksyon : Darragh se yon ansyen manm nan Ekip Eskalad Ilandè a e li te monte anpil pik nan and yo, alp Ewopeyen yo ak Himalaya.

LUDNER JONET

Kontab

Ludner se yon kontab ki kalifye ki gen plis pase 10 ane eksperyans nan enstitisyon Piblik,prive ak ONG. Anvan li antre nan RE-VOLT, Ludner te travay pou SIONFONDS For Haiti, Ofis Nasyonal Asirans Vyeyès (ONA), Lakwa Wouj Ameriken, ak sûrtab.

Distraksyon: Nan fen semèn li, Ludner renmen ale legliz la avèk fanmi li.

Lòt Manm nan Ekip la

CYNTHIA GUERY

Reskonsab Operasyon

CHRISTELLA BARTHELEMY

Koòdonatris Operasyon yo

ENOCK SYLVESTRE

Chèf Depatman teknik

ANGIE BRICE

Asistan Kontab

BERLYNE FORTUNE

Sèvis Kliyan

KERLANCIE MILORD

Sèvis Kliyan

MEDGINE VOLCIMUS

Asistan teknik

PAUL VEREL GERMAIN

Chofè

LAPRÈS